Domaine Cédric Delacquis

Genève

Cédric Delacquis

Onex

Suisse

En stock

Domaine Cédric Delacquis
GEBLCCLEDEL-B17

VsP

Clementia

2017

chardonnay - pinot blanc

dès

26.60 CHF

GERGEINODEL-B17

VsP

Inopia

2017

merlot - cabernet franc

dès

29.50 CHF

GEBLCPARDEL-B17

VsP

Paraidolia

2018

pinot blanc - pinot gris

dès

29.00 CHF

GERGENOCDEL-B18

VsP

Noctua

2018

gamay - cabernet franc

dès

20.30 CHF

GEBLCSERDEL-B18

VsP

Serenae

2018

chasselas - pinot blanc - sauvignon blanc

dès

19.30 CHF

GEROSAESDEL-B17

VsP

Aestatis

2017

gamaret - syrah

dès

18.- CHF